RAI/Tivùsat/Mediaset (13.0°E)

Go down

RAI/Tivùsat/Mediaset (13.0°E) Empty RAI/Tivùsat/Mediaset (13.0°E)

Пишување by Lord 83 on Нед 12 Фед 2012 - 9:13

(13.0E)
11766 V 27500

Код:
Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
Rai 5  (13.0°E)
Rai yoyo (13.0°E)
Rai HD (13.0E)
CAID=0x183D SID=0x0D4B PMT=0x0452 VPID=0x0202 PROVIDER=0x000000
CAID=0x183D SID=0x0D52 PMT=0x006D VPID=0x02BC PROVIDER=0x000000
CAID=0x183D SID=0x0D66 PMT=0x0302 VPID=0x02D0 PROVIDER=0x000000
CAID=0x183D SID=0x0D49 PMT=0x0450 VPID=0x0200 PROVIDER=0x000000
CW: 7C3DAE679C77C7DA85BDB7F9E4BE9537
CW: 0F347EC1D765DC88A1F84BE4392A2C8F
CW: B192E1245032F5F735852FE964E72D88
CW: 84D015690A4D54AB9AD602720E3979C0

For CCcam & Newcamd (constant cw):
D 183D:000000:0D4B:0452:1083::7C 3D AE 67 9C 77 C7 DA 85 BD B7 F9 E4 BE 95 37 ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
D 183D:000000:0D52:006D:1087::0F 34 7E C1 D7 65 DC 88 A1 F8 4B E4 39 2A 2C 8F ;Rai 5  (13.0°E)
D 183D:000000:0D66:0302:1088::B1 92 E1 24 50 32 F5 F7 35 85 2F E9 64 E7 2D 88 ;Rai yoyo (13.0°E)
D 183D:000000:0D49:0450:1081::84 D0 15 69 0A 4D 54 AB 9A D6 02 72 0E 39 79 C0 ;Rai HD (13.0E)

For Mgcamd (softcam.kèy):
F 0D4B1083 00 7C3DAE679C77C7DA ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
F 0D4B1083 01 85BDB7F9E4BE9537 ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
F 0D521087 00 0F347EC1D765DC88 ;Rai 5  (13.0°E)
F 0D521087 01 A1F84BE4392A2C8F ;Rai 5  (13.0°E)
F 0D661088 00 B192E1245032F5F7 ;Rai yoyo (13.0°E)
F 0D661088 01 35852FE964E72D88 ;Rai yoyo (13.0°E)
F 0D491081 00 84D015690A4D54AB ;Rai HD (13.0E)
F 0D491081 01 9AD602720E3979C0 ;Rai HD (13.0E)

For Evocamd (keylist.txt):
B 0D4B 00 7C3DAE679C77C7DA85BDB7F9E4BE9537 ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
B 0D52 00 0F347EC1D765DC88A1F84BE4392A2C8F ;Rai 5  (13.0°E)
B 0D66 00 B192E1245032F5F735852FE964E72D88 ;Rai yoyo (13.0°E)
B 0D49 00 84D015690A4D54AB9AD602720E3979C0 ;Rai HD (13.0E)

For Camd3 (camd3.kèy):
183D:000D4B:0000000000:00:7C3DAE679C77C7DA85BDB7F9E4BE9537 ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
183D:000D52:0000000000:00:0F347EC1D765DC88A1F84BE4392A2C8F ;Rai 5  (13.0°E)
183D:000D66:0000000000:00:B192E1245032F5F735852FE964E72D88 ;Rai yoyo (13.0°E)
183D:000D49:0000000000:00:84D015690A4D54AB9AD602720E3979C0 ;Rai HD (13.0E)

For incubusCamd (softcam.kèy):
X 0D4B 1083 7C3DAE679C77C7DA85BDB7F9E4BE9537 ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
X 0D52 1087 0F347EC1D765DC88A1F84BE4392A2C8F ;Rai 5  (13.0°E)
X 0D66 1088 B192E1245032F5F735852FE964E72D88 ;Rai yoyo (13.0°E)
X 0D49 1081 84D015690A4D54AB9AD602720E3979C0 ;Rai HD (13.0E)

For GBox (softcam.cfg):
0: { 18 3D 0D 4B { 7C 3D AE 67 9C 77 C7 DA 85 BD B7 F9 E4 BE 95 37 }} #Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
0: { 18 3D 0D 52 { 0F 34 7E C1 D7 65 DC 88 A1 F8 4B E4 39 2A 2C 8F }} #Rai 5  (13.0°E)
0: { 18 3D 0D 66 { B1 92 E1 24 50 32 F5 F7 35 85 2F E9 64 E7 2D 88 }} #Rai yoyo (13.0°E)
0: { 18 3D 0D 49 { 84 D0 15 69 0A 4D 54 AB 9A D6 02 72 0E 39 79 C0 }} #Rai HD (13.0E)

For SCam Constant DW (older.cvs):
C: { 00820000 1450 013E 0D4B 0202 { 7C3DAE679C77C7DA85BDB7F9E4BE9537 }} ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
C: { 00820000 1450 013E 0D52 02BC { 0F347EC1D765DC88A1F84BE4392A2C8F }} ;Rai 5  (13.0°E)
C: { 00820000 1450 013E 0D66 02D0 { B192E1245032F5F735852FE964E72D88 }} ;Rai yoyo (13.0°E)
C: { 00820000 1450 013E 0D49 0200 { 84D015690A4D54AB9AD602720E3979C0 }} ;Rai HD (13.0E)

For SCam Constant DW (newer.cvs):
C: { 00820000 1450 013E 0D4B 0202 { 7C3DAE679C77C7DA85BDB7F9E4BE9537 }} ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
C: { 00820000 1450 013E 0D52 02BC { 0F347EC1D765DC88A1F84BE4392A2C8F }} ;Rai 5  (13.0°E)
C: { 00820000 1450 013E 0D66 02D0 { B192E1245032F5F735852FE964E72D88 }} ;Rai yoyo (13.0°E)
C: { 00820000 1450 013E 0D49 0200 { 84D015690A4D54AB9AD602720E3979C0 }} ;Rai HD (13.0E)

For SS2 (dcw.file):
Rai 3 TGR FVG (13.0°E)=7C3DAE679C77C7DA85BDB7F9E4BE9537
Rai 5  (13.0°E)=0F347EC1D765DC88A1F84BE4392A2C8F
Rai yoyo (13.0°E)=B192E1245032F5F735852FE964E72D88
Rai HD (13.0E)=84D015690A4D54AB9AD602720E3979C0

For Diablo Cams (fausto.kèys):
183D:000000:00:8C:0D4B:[7C3DAE679C77C7DA85BDB7F9E4BE9537]; Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
183D:000000:00:8C:0D52:[0F347EC1D765DC88A1F84BE4392A2C8F]; Rai 5  (13.0°E)
183D:000000:00:8C:0D66:[B192E1245032F5F735852FE964E72D88]; Rai yoyo (13.0°E)
183D:000000:00:8C:0D49:[84D015690A4D54AB9AD602720E3979C0]; Rai HD (13.0E)

For T-REX & Dragon Cams (dcw.txt):
183D 0D4B 0202 7C3DAE679C77C7DA85BDB7F9E4BE9537 ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
183D 0D52 02BC 0F347EC1D765DC88A1F84BE4392A2C8F ;Rai 5  (13.0°E)
183D 0D66 02D0 B192E1245032F5F735852FE964E72D88 ;Rai yoyo (13.0°E)
183D 0D49 0200 84D015690A4D54AB9AD602720E3979C0 ;Rai HD (13.0E)

For GigaTwinCam (softCam.kèy):
X 2600 0D4B 0202 7C3DAE679C77C7DA85BDB7F9E4BE9537 ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
X 2600 0D52 02BC 0F347EC1D765DC88A1F84BE4392A2C8F ;Rai 5  (13.0°E)
X 2600 0D66 02D0 B192E1245032F5F735852FE964E72D88 ;Rai yoyo (13.0°E)
X 2600 0D49 0200 84D015690A4D54AB9AD602720E3979C0 ;Rai HD (13.0E)

Kaon and Sunny (fixed.cw):
F 001083 01 7C3DAE679C77C7DA ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
F 001083 10 85BDB7F9E4BE9537 ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
F 001087 01 0F347EC1D765DC88 ;Rai 5  (13.0°E)
F 001087 10 A1F84BE4392A2C8F ;Rai 5  (13.0°E)
F 001088 01 B192E1245032F5F7 ;Rai yoyo (13.0°E)
F 001088 10 35852FE964E72D88 ;Rai yoyo (13.0°E)
F 001081 01 84D015690A4D54AB ;Rai HD (13.0E)
F 001081 10 9AD602720E3979C0 ;Rai HD (13.0E)

For Humax (kèy.bin):
2DF6 4B52 7C3DAE9C77C7 ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
2DF6 4B52 85BDB7E4BE95 ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
2DF6 526D 0F347ED765DC ;Rai 5  (13.0°E)
2DF6 526D A1F84B392A2C ;Rai 5  (13.0°E)
2DF6 6602 B192E15032F5 ;Rai yoyo (13.0°E)
2DF6 6602 35852F64E72D ;Rai yoyo (13.0°E)
2DF6 4950 84D0150A4D54 ;Rai HD (13.0E)
2DF6 4950 9AD6020E3979 ;Rai HD (13.0E)

For Openbox (kèy.cw):
85BDB7E4BE95 ;Rai 3 TGR FVG (13.0°E)
A1F84B392A2C ;Rai 5  (13.0°E)
35852F64E72D ;Rai yoyo (13.0°E)
9AD6020E3979 ;Rai HD (13.0E)
Lord 83
Lord 83
вип член
вип член

мислења мислења : 3
поени поени : 7
регистриран на 2012-02-10
заблагодарен заблагодарен : 2

Преглед на профилот на членот

Вратете се на почетокот Go down

RAI/Tivùsat/Mediaset (13.0°E) Empty Re: RAI/Tivùsat/Mediaset (13.0°E)

Пишување by форумџија on Чет 11 Окт 2012 - 23:44

Constant TivùSat (13.0E) 11.10.2012 23:55

La 7 (13.0E)
TP: 11541 V 22000 5/6 DVB-S
CaID 183D - SID 0E1E - VPID 00A2 - APID 00A3 - PMT 00A1 - ProvID 000000 - ECM PID 00AA
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000


For camd3.keys (camd3.keys):
183D:000E1E:0000000000:00:000000000000000000000000 00000000 ; La 7 (13.0E)

For CCcam (constant.cw) and Newcamd (constantcw):
183D:000000:0E1E:00A1:00AA::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; La 7 (13.0E)

For EVOcamd (keylist.txt):
B 0E1E 00 00000000000000000000000000000000 ; La 7 (13.0E)

For GBox (softcam.cfg):
0: { 18 3D 0E 1E { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # La 7 (13.0E)

For MGcamd (Softcam.Key):
F 0E1E00AA 00 0000000000000000 ; La 7 (13.0E)
F 0E1E00AA 01 0000000000000000 ; La 7 (13.0E)

For incubusCamd (Softcam.Key):
X 0E1E 00AA 00000000000000000000000000000000 ; La 7 (13.0E)

scam (constcw) {for older cvs}
C: { 00820000 0708 00C8 0E1E 00A2 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;La 7 (13.0E)

scam (constcw) {for newer cvs}
C: { 00820000 0708 00C8 0E1E 00A2 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;La 7 (13.0E)

[i]For SS2 (dcw.file)[i]:
La 7 (13.0E)=00000000000000000000000000000000

For GigaTwinCam (SoftCam.Key)
X 2600 0E1E 00A2 00000000000000000000000000000000 ;La 7 (13.0E)

For Metabox 6 and 7:
D 183D:000000:0E1E:00A1:00AA::0000000000000000000000 0000000000 ; La 7 (13.0E)

Dragon Cam
F 183D:0E1E:00A2:00000000000000000000000000000000 ;La 7 (13.0E)

Diablo Cam ( to import with Fausto )
183D:000000:00:8C:0E1E:[00000000000000000000000000000000]; La 7 (13.0E)

For Octagon USB & HD Series:
D 183D:000000:0E1E:00A1:00AA::0000000000000000000000 0000000000 #La 7 (13.0E)

For Kaon Series:
00AA 01 0000000000000000 ; La 7 (13.0E)
00AA 10 0000000000000000 ; La 7 (13.0E)

[i]Yumatu (fixed.cw):[i]
2600 0E1E 11541 Key 16 00 0000000000000000 ;La 7 (13.0E)
2600 0E1E 11541 Key 16 00 0000000000000000 ;La 7 (13.0E)

[i]Optibox & GoldMaster Fortis (fixed.cw):[i]
Service [0x0E1E]
00 0000000000000000 ;La 7 (13.0E)
00 0000000000000000 ;La 7 (13.0E)

For Humax (Key.bin):
2D15 1EA1 000000000000 ; La 7 (13.0E)
2D15 1EA1 000000000000 ; La 7 (13.0E)

[i]For Openbox (kèy.cw)[i]:
000000000000 ;La 7 (13.0E)


допринеси за форумов да опстане. Сподели
форумџија
форумџија
администратор
администратор

мислења мислења : 1520
поени поени : 2336
години години : 29
регистриран на 2012-01-17
заблагодарен заблагодарен : 50

Преглед на профилот на членот http://mkd-satelite.forummk.com

Вратете се на почетокот Go down

RAI/Tivùsat/Mediaset (13.0°E) Empty Re: RAI/Tivùsat/Mediaset (13.0°E)

Пишување by форумџија on Пет 12 Окт 2012 - 23:41

Down


допринеси за форумов да опстане. Сподели
форумџија
форумџија
администратор
администратор

мислења мислења : 1520
поени поени : 2336
години години : 29
регистриран на 2012-01-17
заблагодарен заблагодарен : 50

Преглед на профилот на членот http://mkd-satelite.forummk.com

Вратете се на почетокот Go down

RAI/Tivùsat/Mediaset (13.0°E) Empty Re: RAI/Tivùsat/Mediaset (13.0°E)

Пишување by Sponsored content


Sponsored content


Вратете се на почетокот Go down

Вратете се на почетокот


 
Permissions in this forum:
Не можете да одговарате на темите во форумот