JSC Sports

Go down

JSC Sports  Empty JSC Sports

Пишување by Lord 83 on Пет 10 Фед 2012 - 18:11

[code][JSC Sports +1 (7.0W)
TP: 12284 27500 V 3/4 DVB-S
CaID 0603 - SID 0A8F - VPID 0202 - PMT 0102 - ProvID 000000 - ECM PID 0E08

HEX: FE C9 10 D7 30 6E 67 05 AE 26 86 5A 79 A3 8B A7
DEC: 254 201 016 215 048 110 103 005 174 038 134 090 121 163 139 167

JSC Sports +2 (7.0W)
TP: 12284 27500 V 3/4 DVB-S
CaID 0603 - SID 0A90 - VPID 0203 - PMT 0103 - ProvID 000000 - ECM PID 0E09

HEX: 95 61 24 1A C2 81 4F 92 95 28 BA 77 90 24 1E D2
DEC: 149 097 036 026 194 129 079 146 149 040 186 119 144 036 030 210

JSC Sports +3 (7.0W)
TP: 12284 27500 V 3/4 DVB-S
CaID 0603 - SID 0A91 - VPID 0204 - PMT 0104 - ProvID 000000 - ECM PID 0E10

HEX: 3E 17 EE 43 E1 92 EA 5D 0A 3B FE 43 BD C7 7C 00
DEC: 062 023 238 067 225 146 234 093 010 059 254 067 189 199 124 000

JSC Sports +4 (7.0W)
TP: 12284 27500 V 3/4 DVB-S
CaID 0603 - SID 0A92 - VPID 0205 - PMT 0105 - ProvID 000000 - ECM PID 0E18

HEX: 47 58 21 C0 83 1E 57 F8 39 5D BE 54 C6 1B C7 A8
DEC: 071 088 033 192 131 030 087 248 057 093 190 084 198 027 199 168


For camd3.keys (camd3.keys):
0603:000A8F:0000000000:00:FEC910D7306E6705AE26865A 79A38BA7 ; JSC Sports +1 (7.0W)
0603:000A90:0000000000:00:9561241AC2814F929528BA77 90241ED2 ; JSC Sports +2 (7.0W)
0603:000A91:0000000000:00:3E17EE43E192EA5D0A3BFE43 BDC77C00 ; JSC Sports +3 (7.0W)
0603:000A92:0000000000:00:475821C0831E57F8395DBE54 C61BC7A8 ; JSC Sports +4 (7.0W)

For CCcam (constant.cw) and Newcamd (constantcw):
0603:000000:0A8F:0102:0E08::FE C9 10 D7 30 6E 67 05 AE 26 86 5A 79 A3 8B A7 ; JSC Sports +1 (7.0W)
0603:000000:0A90:0103:0E09::95 61 24 1A C2 81 4F 92 95 28 BA 77 90 24 1E D2 ; JSC Sports +2 (7.0W)
0603:000000:0A91:0104:0E10::3E 17 EE 43 E1 92 EA 5D 0A 3B FE 43 BD C7 7C 00 ; JSC Sports +3 (7.0W)
0603:000000:0A92:0105:0E18::47 58 21 C0 83 1E 57 F8 39 5D BE 54 C6 1B C7 A8 ; JSC Sports +4 (7.0W)

For EVOcamd (keylist.txt):
B 0A8F 00 FEC910D7306E6705AE26865A79A38BA7 ; JSC Sports +1 (7.0W)
B 0A90 00 9561241AC2814F929528BA7790241ED2 ; JSC Sports +2 (7.0W)
B 0A91 00 3E17EE43E192EA5D0A3BFE43BDC77C00 ; JSC Sports +3 (7.0W)
B 0A92 00 475821C0831E57F8395DBE54C61BC7A8 ; JSC Sports +4 (7.0W)

For GBox (softcam.cfg):
0: { 06 03 0A 8F { FE C9 10 D7 30 6E 67 05 AE 26 86 5A 79 A3 8B A7 }} # JSC Sports +1 (7.0W)
0: { 06 03 0A 90 { 95 61 24 1A C2 81 4F 92 95 28 BA 77 90 24 1E D2 }} # JSC Sports +2 (7.0W)
0: { 06 03 0A 91 { 3E 17 EE 43 E1 92 EA 5D 0A 3B FE 43 BD C7 7C 00 }} # JSC Sports +3 (7.0W)
0: { 06 03 0A 92 { 47 58 21 C0 83 1E 57 F8 39 5D BE 54 C6 1B C7 A8 }} # JSC Sports +4 (7.0W)

For MGcamd (Softcam.Key):
F 0A8F0E08 00 FEC910D7306E6705 ; JSC Sports +1 (7.0W)
F 0A8F0E08 01 AE26865A79A38BA7 ; JSC Sports +1 (7.0W)
F 0A900E09 00 9561241AC2814F92 ; JSC Sports +2 (7.0W)
F 0A900E09 01 9528BA7790241ED2 ; JSC Sports +2 (7.0W)
F 0A910E10 00 3E17EE43E192EA5D ; JSC Sports +3 (7.0W)
F 0A910E10 01 0A3BFE43BDC77C00 ; JSC Sports +3 (7.0W)
F 0A920E18 00 475821C0831E57F8 ; JSC Sports +4 (7.0W)
F 0A920E18 01 395DBE54C61BC7A8 ; JSC Sports +4 (7.0W)

For incubusCamd (Softcam.Key):
X 0A8F 0E08 FEC910D7306E6705AE26865A79A38BA7 ; JSC Sports +1 (7.0W)
X 0A90 0E09 9561241AC2814F929528BA7790241ED2 ; JSC Sports +2 (7.0W)
X 0A91 0E10 3E17EE43E192EA5D0A3BFE43BDC77C00 ; JSC Sports +3 (7.0W)
X 0A92 0E18 475821C0831E57F8395DBE54C61BC7A8 ; JSC Sports +4 (7.0W)

scam (constcw) {for older cvs}
C: { FFBA0000 001B 0800 0A8F 0202 { FEC910D7306E6705 AE26865A79A38BA7 }} ;JSC Sports +1 (7.0W)
C: { FFBA0000 001B 0800 0A90 0203 { 9561241AC2814F92 9528BA7790241ED2 }} ;JSC Sports +2 (7.0W)
C: { FFBA0000 001B 0800 0A91 0204 { 3E17EE43E192EA5D 0A3BFE43BDC77C00 }} ;JSC Sports +3 (7.0W)
C: { FFBA0000 001B 0800 0A92 0205 { 475821C0831E57F8 395DBE54C61BC7A8 }} ;JSC Sports +4 (7.0W)

scam (constcw) {for newer cvs}
C: { 0DCA0000 001B 0800 0A8F 0202 { FEC910D7306E6705 AE26865A79A38BA7 }} ;JSC Sports +1 (7.0W)
C: { 0DCA0000 001B 0800 0A90 0203 { 9561241AC2814F92 9528BA7790241ED2 }} ;JSC Sports +2 (7.0W)
C: { 0DCA0000 001B 0800 0A91 0204 { 3E17EE43E192EA5D 0A3BFE43BDC77C00 }} ;JSC Sports +3 (7.0W)
C: { 0DCA0000 001B 0800 0A92 0205 { 475821C0831E57F8 395DBE54C61BC7A8 }} ;JSC Sports +4 (7.0W)

For GigaTwinCam (SoftCam.Key)
X 2600 0A8F 0202 FEC910D7306E6705AE26865A79A38BA7 ;JSC Sports +1 (7.0W)
X 2600 0A90 0203 9561241AC2814F929528BA7790241ED2 ;JSC Sports +2 (7.0W)
X 2600 0A91 0204 3E17EE43E192EA5D0A3BFE43BDC77C00 ;JSC Sports +3 (7.0W)
X 2600 0A92 0205 475821C0831E57F8395DBE54C61BC7A8 ;JSC Sports +4 (7.0W)

For Metabox 6 and 7:
D 0603:000000:0A8F:0102:0E08::FEC910D7306E6705AE2686 5A79A38BA7 ; JSC Sports +1 (7.0W)
D 0603:000000:0A90:0103:0E09::9561241AC2814F929528BA 7790241ED2 ; JSC Sports +2 (7.0W)
D 0603:000000:0A91:0104:0E10::3E17EE43E192EA5D0A3BFE 43BDC77C00 ; JSC Sports +3 (7.0W)
D 0603:000000:0A92:0105:0E18::475821C0831E57F8395DBE 54C61BC7A8 ; JSC Sports +4 (7.0W)

Dragon Cam
F 0603:0A8F:0202:FEC910D7306E6705AE26865A79A38BA7 ;JSC Sports +1 (7.0W)
F 0603:0A90:0203:9561241AC2814F929528BA7790241ED2 ;JSC Sports +2 (7.0W)
F 0603:0A91:0204:3E17EE43E192EA5D0A3BFE43BDC77C00 ;JSC Sports +3 (7.0W)
F 0603:0A92:0205:475821C0831E57F8395DBE54C61BC7A8 ;JSC Sports +4 (7.0W)

Diablo Cam ( to import with Fausto )
0603:000000:00:8C:0A8F:[FEC910D7306E6705AE26865A79A38BA7]; JSC Sports +1 (7.0W)
0603:000000:00:8C:0A90:[9561241AC2814F929528BA7790241ED2]; JSC Sports +2 (7.0W)
0603:000000:00:8C:0A91:[3E17EE43E192EA5D0A3BFE43BDC77C00]; JSC Sports +3 (7.0W)
0603:000000:00:8C:0A92:[475821C0831E57F8395DBE54C61BC7A8]; JSC Sports +4 (7.0W)

For Humax (Key.bin):
00FC 8F02 FEC910306E67 ; JSC Sports +1 (7.0W)
00FC 8F02 AE268679A38B ; JSC Sports +1 (7.0W)
00FC 9003 956124C2814F ; JSC Sports +2 (7.0W)
00FC 9003 9528BA90241E ; JSC Sports +2 (7.0W)
00FC 9104 3E17EEE192EA ; JSC Sports +3 (7.0W)
00FC 9104 0A3BFEBDC77C ; JSC Sports +3 (7.0W)
00FC 9205 475821831E57 ; JSC Sports +4 (7.0W)
00FC 9205 395DBEC61BC7 ; JSC Sports +4 (7.0W)

For Kaon Series:
0E08 01 FEC910D7306E6705 ; JSC Sports +1 (7.0W)
0E08 10 AE26865A79A38BA7 ; JSC Sports +1 (7.0W)
0E09 01 9561241AC2814F92 ; JSC Sports +2 (7.0W)
0E09 10 9528BA7790241ED2 ; JSC Sports +2 (7.0W)
0E10 01 3E17EE43E192EA5D ; JSC Sports +3 (7.0W)
0E10 10 0A3BFE43BDC77C00 ; JSC Sports +3 (7.0W)
0E18 01 475821C0831E57F8 ; JSC Sports +4 (7.0W)
0E18 10 395DBE54C61BC7A8 ; JSC Sports +4 (7.0W)
/code]
Lord 83
Lord 83
вип член
вип член

мислења мислења : 3
поени поени : 7
регистриран на 2012-02-10
заблагодарен заблагодарен : 2

Преглед на профилот на членот

Вратете се на почетокот Go down

Вратете се на почетокот


 
Permissions in this forum:
Не можете да одговарате на темите во форумот