JSC SPORT Eutelsat 10A (10°E)

Go down

 JSC SPORT Eutelsat 10A (10°E) Empty JSC SPORT Eutelsat 10A (10°E)

Пишување by mile on Нед 12 Aвг 2012 - 7:43

JSC-2 (10.0°E)
TP: 11262 28500 H 5/6 DVB-S
CaID 2600 SID 0006 - VPID 03E9 - APID 03F3 - PMT 00C9 - PCR PID 03E9 - ECM PID 1FFF - Transport ID 0002 - Network ID 0001 - ProvID 000000

JSC-3 (10.0°E)
TP: 11262 28500 H 5/6 DVB-S
CaID 2600 SID 0007 - VPID 07D1 - APID 07DB - PMT 00CA - PCR PID 07D1 - ECM PID 1FFF - Transport ID 0002 - Network ID 0001 - ProvID 000000

JSC-4 (10.0°E)
TP: 11262 28500 H 5/6 DVB-S
CaID 2600 SID 0008 - VPID 0BB9 - APID 0BC3 - PMT 00CB - PCR PID 0BB9 - ECM PID 1FFF - Transport ID 0002 - Network ID 0001 - ProvID 000000


JSC-5 (10.0°E)
TP: 11262 28500 H 5/6 DVB-S
CaID 2600 SID 0009 - VPID 0FA1 - APID 0FAB - PMT 00CC - PCR PID 0FA1 - ECM PID 1FFF - Transport ID 0002 - Network ID 0001 - ProvID 000000

JSC-6 (10.0°E)
TP: 11262 28500 H 5/6 DVB-S
CaID 2600 SID 000A - VPID 1389 - APID 0FA2 - PMT 00CD - PCR PID 1389 - ECM PID 1FFF - Transport ID 0002 - Network ID 0001 - ProvID 000000For camd3.keys (camd3.keys):
2600:000006:0000000000:03E9:XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-2 (10.0°E)
2600:000007:0000000000:07D1:XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-3 (10.0°E)
2600:000008:0000000000:0BB9:XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-4 (10.0°E)
2600:000009:0000000000:0FA1:XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-5 (10.0°E)
2600:00000A:0000000000:1389:XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-6 (10.0°E)

For CCcam (constant.cw) and Newcamd (constantcw):
2600:000000:0006:00C9:1FFF::XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ;JSC-2 (10.0°E)
2600:000000:0007:00CA:1FFF::XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ;JSC-3 (10.0°E)
2600:000000:0008:00CB:1FFF::XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ;JSC-4 (10.0°E)
2600:000000:0009:00CC:1FFF::XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ;JSC-5 (10.0°E)
2600:000000:000A:00CD:1FFF::XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ;JSC-6 (10.0°E)

For EVOcamd (keylist.txt):
B 0006 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-2 (10.0°E)
B 0007 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-3 (10.0°E)
B 0008 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-4 (10.0°E)
B 0009 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-5 (10.0°E)
B 000A 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-6 (10.0°E)

For GBox (softcam.cfg):
0: { 26 00 00 06 { XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX }} #JSC-2 (10.0°E)
0: { 26 00 00 07 { XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX}} #JSC-3 (10.0°E)
0: { 26 00 00 08 { XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX }} #JSC-4 (10.0°E)
0: { 26 00 00 09 { XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX}} #JSC-5 (10.0°E)
0: { 26 00 00 0A { XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX }} #JSC-6 (10.0°E)

For MGcamd (Softcam.Key):
F 00061FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ; JSC-2 (10.0°E)
F 00061FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXXX ; JSC-2 (10.0°E)
F 00071FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ; JSC-3 (10.0°E)
F 00071FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXXX ; JSC-3 (10.0°E)
F 00081FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ; JSC-4 (10.0°E)
F 00081FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXXX ; JSC-4 (10.0°E)
F 00091FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ; JSC-5 (10.0°E)
F 00091FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXXX ; JSC-5 (10.0°E)
F 000A1FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ; JSC-6 (10.0°E)
F 000A1FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXXX ; JSC-6 (10.0°E)

For incubusCamd (Softcam.Key):
B 0006 1FFF XXXXXXXXXXXX ;JSC-2 (10.0°E)
B 0007 1FFF XXXXXXXXXXXX ;JSC-3 (10.0°E)
B 0008 1FFF XXXXXXXXXXXX ;JSC-4 (10.0°E)
B 0009 1FFF XXXXXXXXXXXX ;JSC-5 (10.0°E)
B 000A 1FFF XXXXXXXXXXXX ;JSC-6 (10.0°E)

scam (constcw) {for older cvs}
C: { 0064ABB5 0002 0001 0006 03E9 { XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX }} ;JSC-2 (10.0°E)
C: { 0064ABB5 0002 0001 0007 07D1 {XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX}} ;JSC-3 (10.0°E)
C: { 0064ABB5 0002 0001 0008 0BB9 { XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX }} ;JSC-4 (10.0°E)
C: { 0064ABB5 0002 0001 0009 0FA1 { XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX }} ;JSC-5 (10.0°E)
C: { 0064ABB5 0002 0001 000A 1389 { XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX }} ;JSC-6 (10.0°E)

scam (constcw) {for newer cvs}
C: { 0064ABB5 0002 0001 0006 03E9 { XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX }} ;JSC-2 (10.0°E)
C: { 0064ABB5 0002 0001 0007 07D1 { XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX }} ;JSC-3 (10.0°E)
C: { 0064ABB5 0002 0001 0008 0BB9 { XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX }} ;JSC-4 (10.0°E)
C: { 0064ABB5 0002 0001 0009 0FA1 { XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX }} ;JSC-5 (10.0°E)
C: { 0064ABB5 0002 0001 000A 1389 { XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX }} ;JSC-6 (10.0°E)

For GigaTwinCam (SoftCam.Key)
X 2600 0006 03E9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-2 (10.0°E)
X 2600 0007 07D1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-3 (10.0°E)
X 2600 0008 0BB9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-4 (10.0°E)
X 2600 0009 0FA1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;JSC-5 (10.0°E)
X 2600 000A 1389 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-6 (10.0°E)

For Diablo Cams (fausto.kèys):
2600:0006:FF:06:[XXXXXXXXXXXXXXXX]; JSC-2 (10.0°E)
2600:0006:FF:07:[XXXXXXXXXXXXXXXX]; JSC-2 (10.0°E)
2600:0007:FF:06:[XXXXXXXXXXXXXXXX]; JSC-3 (10.0°E)
2600:0007:FF:07:[XXXXXXXXXXXXXXXX]; JSC-3 (10.0°E)
2600:0008:FF:06:[XXXXXXXXXXXXXXXX]; JSC-4 (10.0°E)
2600:0008:FF:07:[XXXXXXXXXXXXXXXX]; JSC-4 (10.0°E)
2600:0009:FF:06:[XXXXXXXXXXXXXXXX]; JSC-5 (10.0°E)
2600:0009:FF:07:[XXXXXXXXXXXXXXXX]; JSC-5 (10.0°E)
2600:000A:FF:06:[XXXXXXXXXXXXXXXX]; JSC-6 (10.0°E)
2600:000A:FF:07:[XXXXXXXXXXXXXXXX]; JSC-6 (10.0°E)


For T-REX & Dragon Cams (dcw.txt):
2600 0006 03E9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-2 (10.0°E)
2600 0007 07D1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-3 (10.0°E)
2600 0008 0BB9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-4 (10.0°E)
2600 0009 0FA1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;JSC-5 (10.0°E)
2600 000A 1389 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-6 (10.0°E)

For Kaon and Sunny (fixed.cw):
F 000000 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-2 (10.0°E)
F 000000 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-3 (10.0°E)
F 000000 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-4 (10.0°E)
F 000000 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-5 (10.0°E)
F 000000 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-6 (10.0°E)

For Next 2010 CIS Tiger HD (softcam.kèy):
X 2600 2BFE 0006 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-2 (10.0°E)
X 2600 2BFE 0007 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-3 (10.0°E)
X 2600 2BFE 0008 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-4 (10.0°E)
X 2600 2BFE 0009 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-5 (10.0°E)
X 2600 2BFE 000A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-6 (10.0°E)

Yumatu (fixed.cw):
2600 0006 11262 Key 16 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-2 (10.0°E)
2600 0007 11262 Key 16 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-3 (10.0°E)
2600 0008 11262 Key 16 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-4 (10.0°E)
2600 0009 11262 Key 16 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-5 (10.0°E)
2600 000A 11262 Key 16 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-6 (10.0°E)

Optibox & GoldMaster Fortis (fixed.cw):
Service [0x0006]
00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-2 (10.0°E)
Service [0x0007]
00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-3 (10.0°E)
Service [0x0008]
00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-4 (10.0°E)
Service [0x0009]
00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-5 (10.0°E)
Service [0x000A]
00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;JSC-6 (10.0°E)

For Humax (Key.bin):
2BFE 06C9 XXXXXXXXXXXX ;JSC-2 (10.0°E)
2BFE 07CA XXXXXXXXXXXX ;JSC-3 (10.0°E)
2BFE 08CB XXXXXXXXXXXX ;JSC-4 (10.0°E)
2BFE 09CC XXXXXXXXXXXX ;JSC-5 (10.0°E)
2BFE 0ACD XXXXXXXXXXXX ;JSC-6 (10.0°E)
mile
mile
активен член
активен член

мислења мислења : 57
поени поени : 83
регистриран на 2012-04-16
заблагодарен заблагодарен : 4

Преглед на профилот на членот

Вратете се на почетокот Go down

Вратете се на почетокот


 
Permissions in this forum:
Не можете да одговарате на темите во форумот